NORMA 02/04/ - Portal Legislativ

Cea mai eficientă revizuire antihelmintică

Conținutul

  cea mai eficientă revizuire antihelmintică

  O astfel de coordonare se extinde asupra tuturor departamentelor care participă la prevenirea utilizării frauduloase de substanţe sau de produse interzise în creşterea animalelor; La solicitarea Comisiei Europene, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor modifică sau completează acest plan astfel încât acesta să fie conform.

  Nu mai târziu de data de 31 martie a fiecărui an, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trimite Comisiei Europene rezultatele planului de detectare a reziduurilor şi substanţelor, precum şi măsurile de control.

  cea mai eficientă revizuire antihelmintică

  Acesta se asigură că au fost respectate perioadele de aşteptare şi păstrează reţetele timp de 5 ani. Aceste controale pot include prelevarea oficială de probe; îi controale pentru decelarea reziduurilor de substanţe a căror utilizare este interzisă sau de substanţe ori produse neautorizate din fermele în care animalele sunt crescute, ţinute sau îngrăşate, inclusiv exploataţiile care au legătură din punct de vedere administrativ cu astfel de ferme, ori din fermele de origine sau de provenienţă a animalelor.

  cea mai eficientă revizuire antihelmintică

  Sunt necesare în acest scop probe oficiale din apa de băut şi din furaje; iii controale prin sondaj ale furajelor şi ale apei potabile din exploatările de origine sau de provenienţă, precum şi ale cea mai eficientă revizuire antihelmintică de captare, în cazul animalelor de acvacultură; iv controalele prevăzute la art.

  Fiecare reziduu sau grupă de reziduuri este atribuită unui singur laborator naţional de referinţă.

  cea mai eficientă revizuire antihelmintică

  Cheltuielile aferente se suportă, în caz de confirmare, de reclamant.